Afvaltransporten soms niet volgens regels

Afvaltransporten voldoen soms nog niet aan de regels die in de Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) staan. De meest ernstige overtredingen zijn die van afvaltransporten naar niet-OESO landen. Daar is het onduidelijk hoe de afvalstoffen worden verwerkt en is de kans groot dat verwerking of storten van het afval (bijvoorbeeld computerafval, huisvuil, kapotte televisietoestellen en verontreinigd metaalschroot) milieu- en gezondheidsschade veroorzaakt. Dat blijkt uit inspecties die de Nederlandse VROM-inspectie, douane en politie en andere Europese inspectiediensten afgelopen zomer hebben gedaan.

Handhaving

Inspecteurs van EU-landen hebben in juni van dit jaar 71 inspectieacties uitgevoerd waarbij ze 6.619 transporten hebben gecontroleerd. 12% daarvan waren afvaltransporten, waarbij de inspecteurs in 13% van de gevallen overtredingen van de Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) vaststelden. De Europese landen werken samen in een project dat er op is gericht dat zoveel mogelijk landen van de EU bijdragen aan een blijvende handhaving op hoog niveau van de Europese Verordening voor Overbrenging van Afvalstoffen. Voor de handhaving proberen de landen illegale afvaltransporten tegen te houden en te controleren of afvaltransporten bij de juiste bestemming aankomen en daar milieuhygiƫnisch goed worden verwerkt. In het project werken de inspecteurs samen, voeren ze gezamenlijk inspecties uit en wisselen ze kennis en ervaringen uit. Vooral afvaltransporten naar niet-OESO landen hebben de belangstelling van de inspecteurs.

Eerder dit jaar vonden inspecties plaats in februari. Toen vonden 27 inspectieacties plaats, werden 1.510 transporten gecontroleerd, waarvan 26% afvaltransporten. Een kwart van deze transporten was illegaal.
De VROM-inspectie verklaart het verschil in het aantal overtredingen uit het feit dat in juni vooral inspecties bij de grenzen langs de weg plaatsvonden en in februari vooral in de havens. In de havens is het mogelijk om met behulp van de douane meer gericht transporten met afval te controleren. Ook volgend jaar zijn er weer diverse Europese inspecties gepland.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn