Green Belt training

Men zal over het algemeen het begrip ‘Green Belt training’ interpreteren als een niveau in een Oosterse vechtsport. Letterlijk vertaald betekent dit immers ‘groen band training’, wat sterk overeenkomt met bijvoorbeeld de bruine band in judo. Een groen band, zoals die hier wordt bedoeld, is ook een niveau-aanduiding, maar het heeft weinig met judo te maken. De Green Belt training is namelijk een onderdeel van het programma lean six sigma. Deze werkwijze wordt voornamelijk toegepast in werkomgevingen waar verschillende mensen samen moeten werken aan eenzelfde project. Lean six sigma richt zich op het vervolmaken van de volgende aspecten van een dergelijke samengestelde en vaak gefragmenteerde workflow:

  • taakverdeling
  • deadline management
  • optimaal benutten van middelen
  • talent naar voren laten komen
  • terugkoppelingssystemen
  • datavisualisatie
  • klantgerichtheid

Wanneer men gedurende het werk constant deze factoren in de gaten houdt, werkt men volgens de lean six sigma methode. Deze methode is uitermate geschikt voor projectmatig werken. Degene die verantwoordelijk is voor het correct verloop en de juiste toepassing van deze werkwijze is de projectleider. Deze persoon wordt verondersteld een geen belt training met goed gevolg te hebben afgerond, zodat hij of zij de juiste vaardigheden heeft verworven om de eindverantwoordelijkheid voor het projectverloop te dragen.

Green Belt training voor uw werknemers

U bedrijf en werknemers zijn gebaat bij een Green Belt training. Uw werknemers kunnen zich persoonlijk en professioneel ontplooien door hun leidinggevende vaardigheden verder uit te bouwen en uw organisatie profiteert van hun vergrote kennis. Wat zo handig is aan de lean six sigma methode, is dat er duidelijke richtlijnen mee worden opgesteld, wat het projectmatig werken een stuk eenvoudiger maakt. Met een correcte leiding zullen er aanzienlijk minder fouten worden gemaakt en verbetert u in korte tijd zowel de productiviteit van het bedrijf als de kwaliteit van het geleverde werk. Met deze werkwijze wordt u ook constant gemotiveerd om het eindresultaat van uw inspanningen en de wensen van uw klanten in ogenschouw te nemen. Het resultaat is dus een zeer doelgerichte manier van werken. Mensen met een Green Belt training achter de rug kunnen een projectplan ontwerpen en opzetten volgens de hiervoor genoemde principes. Het aanbieden van een Green Belt training aan uw werknemers is daarom een goede investering. Het prikkelt de intellectuele vermogens van uw personeel en motiveert hen om kwaliteitswerk te leveren. Een Green Belt training is bedoeld voor een bepaalde doelgroep uit het bedrijfsleven. Het is namelijk zo dat iedereen die een Green Belt training wil volgen al bekend moet zijn met de basisprincipes van lean six sigma. Ook moet een kandidaat ervaring hebben met leidinggeven of hij of zij moet zich op zijn minst hebben verdiept in managementtheorieën. De stof is namelijk behoorlijk pittig en er wordt heel wat voorkennis verondersteld. Mist een kandidaat eerdergenoemde kennis en vaardigheden, dan is het risico groot dat hij of zij niet meekomt en dat de Green Belt training aan hen verspild is. Er bestaan voorbereidende cursussen en trainingen voor mensen die geïnteresseerd zijn in het volgen van een Green Belt training. Deze verzorgen de basiskennis om u verder te ontwikkelen in de lean six sigma methode. Wilt u investeren in uw bedrijf en in uw werknemers door ze kennis te laten maken met de groene band van six sigma? Ga dan eerst na of zij aan de toegangseisen voldoen en zoek eventueel een voorbereidende cursus op, die u hen eerst aan kunt bieden. Een Green Belt training is vaak een korte opleiding van een aantal dagen, waarin de kandidaten grondig worden onderwezen en oefenen met de lesstof. Na deze cursusperiode zijn zij in staat de opgedane kennis toe te passen in de werkpraktijk. U zult al snel merken dat investeren in een Green Belt training voor uw medewerkers zich meervoudig terugbetaalt. Uw medewerkers hebben tijdens de Green Belt training namelijk geleerd hoe zij de productiekosten omlaag kunnen brengen, terwijl zij de productiviteit en algehele kwaliteit van het werk juist weten te stimuleren.

Capaciteiten vol benutten

Een Green Belt training is een voorbeeld van investeren in het latente talent dat u als werkgever in huis hebt. Vaak worden mensen aangenomen op een beperkt aantal kwaliteiten, die nuttig zijn voor hun functie en worden andere talenten en capaciteiten over het hoofd gezien. De werkmethode waar een Green Belt training de leidinggevenden in uw bedrijf voor opleidt, besteedt ruime aandacht aan wat elke werknemer apart aan taken voor zijn rekening kan nemen. Zo wordt een workflow meer gestroomlijnd en bent u in staat uw personeel meer uitdagende klussen te geven. Dit houdt hen gemotiveerd en zorgt voor een toename in werkenthousiasme. Zij zullen zich gesterkt voelen in hun kunnen, wat een wederzijdse toename van vertrouwen bevordert. Het enige risico dat u hier eventueel mee loopt is dat uw werknemers zich realiseren dat ze waardevoller zijn geworden voor het bedrijf en om opslag vragen. Maakt u echter correct gebruik van de six sigma methode, dan maakt u ook meer omzet en neemt de klanttevredenheid en daardoor mogelijk ook het totale klantenbestand toe. U haalt meer uit uw personeel en kunt meer voor uw klanten betekenen wanneer u investeert in een Green Belt training. U kunt online eenvoudig meer informatie vinden en de prijzen vergelijken van verschillende opleidingsinstituten om te bepalen welke training u precies wilt inkopen. Houdt in de gaten dat u deze investering al binnen enkele maanden terugverdiend kunt hebben, waardoor het budget dat u hiervoor uit wilt trekken wellicht groter kan zijn dan voor andere soorten cursussen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn