Wat is flexibel werken?

Werken op kantoor van negen tot vijf, voor steeds minder mensen gaat dit nog op. Er wordt namelijk steeds meer gebruik gemaakt van flexibel werken, ook wel het nieuwe werken genoemd. Veel mensen zullen hier al wel eens van gehoord hebben, maar wat houdt dit nu precies in? De term geeft het eigenlijk al aan, met flexibel werken wordt er bedoeld dat er meer flexibiliteit is wat betreft het werk. Dit heeft zowel betrekking op de werktijden, als op de werklocatie. Werknemers worden in staat gesteld om op de uren te werken die hen het beste uitkomen. Dit kan betekenen dat zij gewoon van negen tot vijf gaan werken, maar ook dat zij van negen tot drie werken en vervolgens ’s avonds nog twee uurtjes werk verrichten. Of dat zij op zaterdag of zondag nog wat werk doen. Een andere optie is dat zij van maandag tot donderdag extra lang werken, zodat zij op vrijdag vrij kunnen zijn. Zij kunnen dus helemaal hun werktijden zelf indelen. Zoals gezegd heeft flexibel werken ook effect op de werklocatie. Er wordt niet langer verwacht dat werknemers naar kantoor komen om hun werkzaamheden uit te voeren. Natuurlijk kunnen zij daar nog wel terecht, maar zij kunnen ook vanuit huis werken of vanuit een andere plek. Bij flexibel werken staat het werknemers dus vrij om hun eigen werktijden in te delen en hun eigen werklocatie te kiezen. Natuurlijk gaat dit wel altijd in overleg met hun werkgever.

Flexibel werken heeft voordelen

Uit bovenstaande zal wel duidelijk zijn geworden dat flexibel werken voor werknemers veel voordelen heeft. Doordat zij hun eigen tijden in kunnen delen, kunnen zij arbeid verrichten op momenten dat hen dat het beste uitkomt. Zo kunnen zij er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen te werken onder schooltijd en als de kinderen op bed liggen, zodat zij er zoveel mogelijk voor hun kinderen kunnen zijn. Ook stelt het hen in staat om overdag mantelzorg voor hulpbehoevende ouders of andere familieleden te verrichten. Voor velen betekende dit tot nu toe dat zij zouden moeten stoppen met hun werk, om toch mantelzorg te kunnen verrichten en voor de kinderen te kunnen zorgen. Door flexibel werken wordt het echter mogelijk om een fulltime baan te combineren met deze zorgtaken, doordat de verschillende taken beter over de dag verdeeld kunnen worden. Doordat zij bovendien niet per se naar kantoor hoeven te komen, besparen zij veel reiskosten en reistijd. Als zij wel naar kantoor gaan, kunnen zij de weg op gaan op een moment dat er geen files staan. Zo wordt de drukte op de wegen beter verspreid en zijn mensen veel minder tijd kwijt in de file. Het mag dus duidelijk zijn dat flexibel werken veel voordelen biedt voor de werknemer. Nu hebt u als werkgever natuurlijk het beste met uw personeel voor en wilt u hen graag zoveel mogelijk mogelijkheden bieden, maar wat zou voor u nu een reden zijn om flexibel werken in te voeren bij uw bedrijf? Wat levert het u op? In de eerste plaats levert het u op dat uw personeel minder stress ervaart, dat ze meer ontspannen zijn en daardoor hun werk beter doen. De kwaliteit van het werk gaat dus omhoog. Dit heeft ook te maken met het feit dat u door de mogelijkheid van flexibel werken meer verantwoordelijkheid bij uw personeel zelf neerlegt. Zij zullen zich daardoor meer in gaan zetten voor hun werk, ze voelen zich verantwoordelijker voor het slagen van de werkzaamheden. Een ander voordeel voor u als werkgever is dat nooit iedereen meer tegelijkertijd op kantoor is, wat betekent dat u veel minder werkplekken nodig hebt. Dit kan een enorme kostenbesparing betekenen. Een andere kostenbesparing realiseert u op het ziekteverzuim. Als mensen minder stress ervaren, worden zij immers minder vaak ziek. Flexibel werken levert dus zowel voor de werknemer als voor de werkgever veel voordelen op:

  • kostenbesparing door minder werkplekken en minder ziekteverzuim
  • minder reistijd, minder filedruk en minder stress
  • hogere productiviteit
  • meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
  • meer mogelijkheden met betrekking tot het combineren van zorg en werk

Online werkplekken

Natuurlijk kunt u binnen uw bedrijf niet zomaar flexibel werken in gaan voeren, u moet hiervoor wel eerst de nodige maatregelen treffen. Zo moet u goede afspraken maken met uw personeel, bijvoorbeeld over hoe vaak u hen wel op kantoor verwacht. Flexibel werken heeft veel voordelen, maar voor de binding met het bedrijf blijft het wel nodig dat mensen af en toe op kantoor verschijnen. Daarnaast kunt u pas flexibel werken invoeren als u daar de juiste ICT maatregelen voor hebt getroffen. Uw personeel kan immers alleen op ieder moment en op iedere plek hun werk doen, als zij ook daadwerkelijk altijd en overal toegang hebben tot alle gegevens, documenten, mails en dergelijke die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Het bedrijf Spirit Cloud kan voor u op maat gemaakte ICT oplossingen bieden, waardoor u gemakkelijk flexibel werken in kunt voeren. Zij kunnen goed beveiligde online werkplekken creĆ«ren, waardoor werknemers altijd toegang hebben tot de nodige gegevens, zonder dat u bang hoeft te zijn dat onbevoegden hier ook bij kunnen komen. Spirit Cloud maakt het bovendien mogelijk dat collega’s online met elkaar samen kunnen werken, zodat zij ieder vanaf hun eigen plek aan een gezamenlijke taak kunnen werken. Flexibel werken kan dus voor heel veel verschillende bedrijven een ideale oplossing zijn voor zowel werkgevers als werknemers.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn